Transfer pump control ( 2 pump )
...........................................................................................................................
ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำแบบมาตรฐาน ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ส่งน้ำขึ้นดาดฟ้า แบบ 2ตัว สลับการทำงาน
เป็นตู้ที่ควบคุมการสั่งให้ปั๊มน้ำทำงานสูบน้ำขึ้นสู่ถังเก็บจนได้ระดับที่ต้องการแล้วจึงหยุดปั๊ม
โดยอาศัยการควบคุมการทำงานของตู้คอนโทรล
การควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำมี 2ระบบ
แบบ Manual Control คือการสั่งงานด้วยมือกด start ทำงาน กด stop เพื่อหยุดการทำงาน
แบบ Automatic Control หลักการทำงานจะทำงานตามระดับของลูกลอยไฟฟ้า เป็นการทำงาน
แบบอัตโนมัติโดยผ่านลูกลอย เฟสเซอร์สวิตซ์ และ ทามเมอร์ เป็นต้น โดยเมื่อน้ำลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้
ลูกลอยไฟฟ้าจะสั่งให้ปั๊มตัวที่1 ทำงานสูบน้ำจนเต็มแล้วก็หยุด พอระดับน้ำลดอีกครั้งปั๊มน้ำตัวที่ 2
จะทำงานสูบน้ำจนเต็ม ปั๊มน้ำทั้ง2ตว จะสลับการทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ


095-364-1191
095-364-1192
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ
ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ
..........................................................................................................


ตู้คอนโทรลปั๊ม ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ส่งน้ำขึ้นดาดฟ้า
แบบการทำงาน 2 ตัว สลับกัน
-ใช้ได้กับปั๊มน้ำขนาดไม่เกิน 5.5Kw(7.5HP) 2ชุด
ทั้ง1เฟสและ3เฟส (ระบุมอเตอร์ก่อนสั่งซื้อ)
-ปั๊มน้ำจะทำงานสลับกันทุกครั้งที่ระดับน้ำบนแท้งค์ต่ำกว่าที่ตั้งไว้
  หยุดเองเมื่อน้ำถึงระดับ
-ปั๊มน้ำจะหยุดทำงานเมื่อบ่อหรือถังด้านล่างระดับน้ำต่ำกว่าที่ตั้งไว้
  เพื่อป้องกันมอเตอร์ใหม้
-มีระบบ AUTO และ MANAUL
-มี OVERLOAD RELAY ป้องกันปั๊มน้ำเสียหายจากการทำงานเกินกำลัง
-มี PhaseProtaction ป้องกันการเสียหายจากไฟฟ้าด้านขาเข้า
-ตู้กันฝุ่น หรือ ตู้คอนโทรลแบบฝาสองชั้น มีหลังคา และฝากระจก
-ใช้ได้กับทั้งลูกลอยไฟฟ้าและก้านอิเล็คโทรด (ระบุตอนสั่งซื้อ)

ราคาโปรโมชั่นล่าสุด
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD
Tax ID : 0115548010211
CHENGGANG ELECTRICAL ENGINEERING ( THAILAND ) CO.,LTD  -  All rights reserved
ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ
pump-control
Transfer-pump-control
ราคาตู้คอนโทรลปั๊มน้ำ
แบบตู้กันฝุ่น               
Promotion       17,900 บาท
แบบตู้กระจกมีหลังคา  
Promotion       19,400 บาท


* อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ตามผู้ขายระบุ
* ราคานี้ไม่รวมติดตั้ง
* ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%